Metody i standardy

W naszej pracy łączymy kilka nurtów psychologii praktycznej i teoretycznej, wykorzystując tylko te, których skuteczność została potwierdzona badaniami naukowymi oraz naszym doświadczeniem, osobistym i wynikającym z dotychczasowej praktyki psychologicznej. 

  • Pracując z osobami doświadczającymi konkretnych zaburzeń - np. lękowych, nastroju, osobowości - stosujemy metody psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Psychoterapia ta jest skoncentrowana na zmianie dysfukcjonalnych przekonań, będących źródłem niekorzystnych automatycznych myśli (typu: "Jestem bezradna / głupia / słaba / nie nadaję się"), które wywołują negatywne emocje (takie jak lęk, smutek czy poczucie winy) i prowadzą do zachowań sprzecznych z osobistymi celami (np. do zerwania ważnej relacji z drugim człowiekiem). Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest jedyną formą terapii psychologicznej, której procedury są poddawane systematycznym badaniom naukowym, dowodzącym jej skuteczności.

  • Pomagając osobom będącym w kryzysie, mającym trudności o charakterze egzystencjalnym - związane np. z podejmowaniem istotnych decyzji, budowaniem bliskich relacji, dorastaniem dzieci, utratą pracy czy upływem czasu - wykorzystujemy także idee i techniki psychoterapii Gestalt. Ta forma psychoterapii, zapoczątkowana przez Fritza Perlsa, jest związana z pracą nad świadomością i koncentracją na "tu i teraz", z przywiązywaniem wagi do emocji i doznań cielesnych.

  • Ważnym narzędziem naszej pracy jest mindfulness, czyli uważność. Sztuki koncentracji na tym, co dzieje się tu i teraz - zamiast na, często bolesnej lub idealizowanej przeszłości, albo pozostającej w sferze wyobraźni przyszłości - uczyłyśmy się od znakomitych nauczycieli medytacji. Akceptująca uważność skierowana na teraźniejsze myśli i doznania jest rdzeniem zarówno wielu technik Gestalt, jak i sprawdzonych metod psychoterapii poznawczo-behawioralnej (m.in. terapii akceptacji i zaangażowania, tzw. ACT - acceptance and commitment therapy).

  • Jesteśmy zwolenniczkami psychologii pozytywnej – stosunkowo młodej szkoły psychologicznej, podkreślającej znaczenie osobistych mocnych stron i możliwości podnoszenia jakości życia. Z empirycznych odkryć tej szkoły czerpiemy konkretne techniki pracy, związane np. ze wzbudzaniem w sobie wdzięczności, która - jak wykazują badania - jest jednym z najbardziej szczęściodajnych uczuć.

  • Bazujemy także na psychologii integralnej Kena Wilbera, koncentrującej się na wieloaspektowości ludzkiego życia i rozwoju. Psychologia integralna stanowi dla nas swoistą mapę rzeczywistości, zgodnie z którą próbując zmienić osobiste doświadczenie - innymi słowy: zmodyfikować własne myśli, uczucia lub zachowania - trzeba uwzględniać nie tylko psychikę, lecz także ciało, relacje interpersonalne, kontekst kulturowy. 

Powyższe szkoły i metody psychologiczne są wzajemnie spójne, świetnie się uzupełniają. Naszym sposobem działania jest pozytywna zmiana przekonań, prowadząca do zmiany sposobów odczuwania rzeczywistości i podejmowanych w niej działań. Pracując nad modyfikacją osobistych przekonań uwzględniamy szeroki kontekst ludzkiego życia oraz zawartych w nim możliwości szczęścia i rozwoju.

Ważnym składnikiem naszej pracy jest wzajemne porozumienie i współpraca, budowane dzięki uważnej obecności, wrażliwości, bezwzględnej akceptacji, otwartości i empatii. Jeśli trzeba, oprócz metod psychoterapii poznawczo-behawioralnej i wpisanych w nią narzędzi psychoterapii Gestalt, stosujemy techniki pomocnicze, takie jak praca z ciałem czy filmoterapia.

W swojej praktyce kierujemy się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa oraz Kodeksem Etycznym Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego. Zgodnie z wytycznymi tych kodeksów – i zgodnie z naszymi osobistymi standardami – jeśli się z nami skontaktujesz, uszanujemy Twoją prywatność i życiowe wybory. Dołożymy wszelkich starań, żeby zapewnić Ci jak najlepszą pomoc i podzielić się z Tobą rzetelną wiedzą.

W przypadkach, w których mamy wątpliwości, dotyczące np. wyboru najskuteczniejszego sposobu postępowania pomocowego lub terapeutycznego, poddajemy się superwizji - czyli konsultujemy konkretne problemy z bardziej doświadczonymi psychoterapeutami. Ewentualnie dokonujemy interwizji, co oznacza, że konsultujemy się ze sobą nawzajem (oczywiście z zachowaniem Twojej anonimowości). Możesz się na superwizję lub interwizję nie zgodzić.

Czujesz - sądzisz, że możemy coś dla Ciebie zrobić?

Bądźmy w kontakcie!