Prawdziwa psychologia

Do Centrum Seniora trafiłam trochę przypadkowo. Szukałam miejsca, w którym mogłabym zakosztować psychologicznej praktyki. Nie miałam sprecyzowanych oczekiwań co do ośrodka, w którym chciałabym zostać wolontariuszką. Wiedziałam, że chcę uczyć się prawdziwej psychologii – innej niż podręcznikowa, innej niż oferowana przez grupy terapeutyczne lub rozwojowe, w których ludzie spotykają się raz w tygodniu lub miesiącu w izolowanej od otoczenia i codziennych problemów grupie.
Czytaj dalej...

Smocza wersja tolerancji

Na Marsz Dla Tolerancji, zaplanowany w ramach Krakowskich Dni Kultury Gejowskiej i Lesbijskiej, pójść się obawiałam. Wiedziałam, że w związku z kościelną procesją uznano go za prowokację. Słyszałam, że mówiono o nim w telewizji, nie raz i stronniczo, faworyzując stanowisko przeciwników. Ze skrzynki wyjęłam ulotkę Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi: powiedz nie promocji homoseksualizmu w Krakowie. Z gotowymi kartkami do wysłania na znak protestu rektorowi UJ i prezydentowi miasta, wystarczy przykleić znaczek. Protesty były skuteczne, przeciwnicy uzyskali poparcie rektora i prezydenta, termin marszu zmieniono. Wyglądało na to, że tamci wiedzą czego chcą i są nieźle zorganizowani.
Czytaj dalej...

Duch nauki Wyróżniony

Chociaż obszary religii i nauki są w naszych czasach wyraźnie rozdzielone, zachodzą między nimi silne związki i zależności. (...) nauka może być tworzona tylko przez tych, którzy są gruntownie przesiąknięci dążeniem do prawdy i zrozumienia. Źródłem takich dążeń jest sfera religii. Do niej należy także wiara, że prawidłowości rządzące światem egzystencji są racjonalne, czyli możliwe do rozumowego pojęcia. Nie wyobrażam sobie prawdziwego naukowca bez takiej głębokiej wiary. Sytuację tą można wyrazić metaforycznie: nauka jest bez religii kulawa, religia bez nauki jest ślepa.
Czytaj dalej...

Kompetencje społeczne a osobowość

Kompetencje społeczne są zespołem złożonych umiejętności nabywanych w toku interakcji z innymi ludźmi i warunkujących skuteczność radzenia sobie w różnego rodzaju sytuacjach społecznych Umiejętności te mają charakter behawioralny, jednak u podstaw ich uczenia się, rozwijania i wykorzystywania leży osobowość – to przede wszystkim ona decyduje o tym, w jakie sytuacje dana osoba się angażuje, w jaki sposób je spostrzega, jak się w nich zachowuje, oraz o tym, czy i w jakim kierunku je przekształca.  
Czytaj dalej...

Funkcjonalność maski

Ujmowana jako składnik struktury psychicznej, odpowiedzialny za podejmowanie szerokiej klasy zachowań ukrywających lub ujawniających pewne indywidualne charakterystyki, maska spełnia pięć zasadniczych funkcji: ekspresyjną, ochronną, instrumentalną, rozwojową i przystosowawczą. Szczególne znaczenie ma funkcja rozwojowa – zmiany maski dokonujące się w biegu życia stanowią integralny element rozwoju tożsamości, Ja i osobowości. Funkcja przystosowawcza jest nadrzędna wobec pozostałych – bez względu na to, jakim celom maska służy, jest ona sposobem radzenia sobie z dwoistością ludzkiej natury, która jest zarazem kulturowo-społeczna i indywidualna.
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Czujesz - sądzisz, że możemy coś dla Ciebie zrobić?

Bądźmy w kontakcie!