Kompetencje społeczne a osobowość

Kompetencje społeczne są zespołem złożonych umiejętności nabywanych w toku interakcji z innymi ludźmi i warunkujących skuteczność radzenia sobie w różnego rodzaju sytuacjach społecznych. Umiejętności te mają charakter behawioralny, jednak u podstaw ich uczenia się, rozwijania i wykorzystywania leży osobowość – to przede wszystkim ona decyduje o tym, w jakie sytuacje dana osoba się angażuje, w jaki sposób je spostrzega, jak się w nich zachowuje, oraz o tym, czy i w jakim kierunku je przekształca.

Zdaniem Dana P. McAdamsa w problematyce osobowości można wyodrębnić trzy obszary badań, będące zarazem trzema poziomami funkcjonowania osobowości. Pierwszy z nich (havings) jest poziomem względnie trwałych dyspozycji, czyli cech; drugi (doings) ma charakter motywacyjny – jest poziomem dążeń osobistych, zarówno doraźnych, jak i takich, które są względnie stabilne mimo upływu czasu. Poziom trzeci (beings) obejmuje zjawiska osobowego poczucia indywidualności, stabilności i ciągłości w czasie; jest poziomem Ja i tożsamości, określającym to, czym/kim dana osoba jest. Poziom trzeci nabudowuje się na dwóch pierwszych i spełnia wobec nich funkcję integracyjną; jest związany z ogólnymi charakterystykami osobowości.

Przeczytaj całość!

Anna Tylikowska

Konsultuję, doradzam, wspieram. Wykładam i szkolę. Przyglądam się, dotykam, smakuję. Dziwię się, pytam, nasłuchuję. Kontestuję, sprawdzam, akceptuję. Oddycham. Kocham stado, w którym żyję. Kocham słońce i księżyc. Ziemię i wodę. Wiatr i ciszę.

ania@integralnie.pl | tylikowska | 501 575 071

Więcej w tej kategorii: « Funkcjonalność maski

Dodaj komentarz do tego wpisu

Czujesz - sądzisz, że możemy coś dla Ciebie zrobić?

Bądźmy w kontakcie!