Kompetencje społeczne a osobowość

Kompetencje społeczne są zespołem złożonych umiejętności nabywanych w toku interakcji z innymi ludźmi i warunkujących skuteczność radzenia sobie w różnego rodzaju sytuacjach społecznych Umiejętności te mają charakter behawioralny, jednak u podstaw ich uczenia się, rozwijania i wykorzystywania leży osobowość – to przede wszystkim ona decyduje o tym, w jakie sytuacje dana osoba się angażuje, w jaki sposób je spostrzega, jak się w nich zachowuje, oraz o tym, czy i w jakim kierunku je przekształca.  
Czytaj dalej...

Funkcjonalność maski

Ujmowana jako składnik struktury psychicznej, odpowiedzialny za podejmowanie szerokiej klasy zachowań ukrywających lub ujawniających pewne indywidualne charakterystyki, maska spełnia pięć zasadniczych funkcji: ekspresyjną, ochronną, instrumentalną, rozwojową i przystosowawczą. Szczególne znaczenie ma funkcja rozwojowa – zmiany maski dokonujące się w biegu życia stanowią integralny element rozwoju tożsamości, Ja i osobowości. Funkcja przystosowawcza jest nadrzędna wobec pozostałych – bez względu na to, jakim celom maska służy, jest ona sposobem radzenia sobie z dwoistością ludzkiej natury, która jest zarazem kulturowo-społeczna i indywidualna.
Czytaj dalej...

Psychologia pozytywna w świetle teorii integralnej Kena Wilbera

Współczesna psychologia ma bardzo szeroki zakres zainteresowań. Psychologia procesów poznawczych, psychoonkologia, neuropsychologia, psychologia katastrof, psychologia emocji i motywacji, psychologia społeczna, psychologia śmierci, psychologia rozwojowa, psychologia transportu, psycholingwistyka, psychologia sportu, psychologia zaburzeń, psychometria, psychologia narracyjna – żeby wymienić tylko niektóre jej subdyscypliny.
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Czujesz - sądzisz, że możemy coś dla Ciebie zrobić?

Bądźmy w kontakcie!